بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

برای دریافت راهنمای ثبت نام و بارگذاری مقالات اینجا کلیک نمایید

 

 داوران محترم لطفا جهت دریافت راهنمای داوری اینجا کلیک نمایید.

 

 

مراحل ارسال مقاله به نشریه 

 

الف) تنظیم و آماده سازی فایل مقاله با استفاده از قسمت"راهنمای نویسندگان"

 

ب) ثبت نام در سامانه و دریافت نام کاربری و رمز عبور

 

ج) ورود به سامانه و ارسال فایل مقاله

 

 


 

اطلاعیه پرداخت هزینه 

به اطلاع دانشجویان محترم کلیه ی رشته ها می رساند براساس مصوبه هیئت رئیسه محترم دانشگاه، دانشجویان موظفند برای بررسی و داوری هر مقاله، مبلغ 1700000 ریال معادل 170000 تومان از طریق پرداخت آنلاین از شبکه شتاب واریز نمایند. بدیهی است تا زمانی که مبلغ فوق به حساب دانشگاه واریز نگردد، امکان بررسی و ارزیابی مقاله وجود ندارد.

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 9-131 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2538-3973
شاپا الکترونیکی
2538-3981