نویسنده = حسین عبدی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رژیم حقوقی میادین مشترک

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 63-82

حسین عبدی؛ علیرضا باریکلو


شماره‌های پیشین نشریه