موضوعات = حقوق عمومی
تعداد مقالات: 5
1. تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 11-34

سید امیر آل محمد


2. مفهوم نظارت در اصل 99 قانون اساسی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 103-126

مهدی نورایی؛ احمد مومنی راد


3. تحلیل رژیم حقوقی میادین مشترک

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 63-82

حسین عبدی؛ علیرضا باریکلو


4. اعمال حاکمیت و تصدی، و مسئولیت مدنی دولت

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 35-62

احسان سامانی؛ محمد حسین بیاتی


5. بازتاب تضمین و رعایت حریم خصوصی شهروندان در نظام شرع و قانون

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 127-149

عبدالمقیم ناصحی


شماره‌های پیشین نشریه