تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

تکریم ارباب رجوع ارتباطی تنگاتنگ با حقوق شهروندی شهروندان دارد. شفاف‌سازی‌ نحوة‌ ارائة‌ خدمت‌ به‌ مردم‌ بدین معنی که شهروندان باید از نوع‌ خدمات‌ قابل‌ ارائه‌ به‌ ارباب‌رجوع‌، مقررات‌ مورد عمل‌ و مراحل‌ انجام‌ کار، مدت‌زمان‌ انجام‌ کار، مدارک‌ مورد نیاز و فرم‌های‌ مورد عمل‌، عنوان‌ واحد، محل‌ استقرار، نام‌ متصدی‌ انجام‌ کار و تعیین‌ اوقات‌ مراجعه‌ و نوع‌ فن‌آوری‌ مورد استفاده‌ اطلاعات لازم را داشته باشند. اطلاع‌رسانی‌ از نحوة‌ ارائة‌ خدمات‌ به‌ مردم‌ به روشهایی از قبیل نصب‌ در تابلوی‌ راهنما در مبادی‌ ورودی‌ و در معرض‌ دید مراجعین‌، تهیة‌ بروشور و توزیع‌ بین‌ ارباب‌رجوع‌ و مخاطبین‌، نصب‌ نام‌ و نام‌خانوادگی‌، عوامل‌ متصدی‌ انجام‌ کار، پست‌ سازمانی‌ و رئوس‌ وظایف‌ اصلی‌ کارکنان‌ در محل‌ استقرار آنان‌ و راه‌اندازی‌ خط‌ تلفن‌ گویا برای‌ راهنمایی‌ مردم‌ صورت می‌گیرد
کارمندان سازمانها نیز باید مواردی از قبیل نظم‌ و آمادگی‌ برای‌ ارائه‌ خدمات‌ به‌ مردم‌، وقت‌شناسی‌، نظم‌ و آراستگی‌ لباس، رعایت‌ ادب‌ و نزاکت‌، عدالت‌ و انصاف‌ درارائه‌ خدمات‌ خوب‌ به‌ مردم‌، همکاری‌ و خوش‌برخوردی‌، آمادگی‌ برای‌ ارائه‌ اطلاعات‌ و توضیحات‌ کافی‌ در هنگام‌ مورد نیاز به‌ خدمت‌گیرندگان‌ را رعایت نمایند. موارد اشاره شده و همچنین نظرسنجی از ارباب رجوعان درخصوص نحوه گردش کار و نیز پیگیری و ریشه کنی در طرح تکریم

کلیدواژه‌ها

موضوعات