رابطه قواعد آمره با قواعد عام الشمول در حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه عدالت

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در جامعه بین‌المللی قواعدی تحت عنوان قواعد آمره وجود دارند،این قواعد واجد اثر عام الشمولی می‌باشند.شاید بتوان سرمنشاء پیدایش اندیشه‌های اخلاقگرایانه حقوقی را که به دنبال کشف بنیادی‌ترین اصولی قواعد انسان مدارانه بوده‌اند، در اواخر قرن نوزدهم در اروپای غربی جستجو کرد. منع برده‌داری و تجارت بردگان نخستین بار در کنوانسیون ژنو بتاریخ 1864 مورد تائید دولتهای اروپایی قرار گرفت.نکوهش توسل به قوای نظامی در سال‌های پایانی قرن نوزدهم در کنوانسیون لاهه نهادینه شد و مذمت بسیاری دیگر از پدیده‌های ناپسند و نکوهیده دیگر مانند نسل کشی،جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در قرن بیستم به محافل حقوقی راه یافت و در قالب معاهدات و کنوانسیون‌های متعدد به رشته تحریر درآمدند.حقوقدانان بین المللی در این باور بوده‌اند که این اصول اخلاقی را به مثابه قواعدی لازم الاتباع و در زمره حقوق بین الملل بگنجانند که ثمره آن پدید آمدن هنجارهای بنیادین حقوق بین الملل بوده که خود به دو شاخه قواعد آمره و قواعد عام الشمول تقسیم میشود.برهمین اساس قواعد آمره اعم از عرفی یا معاهده ای بر هرقاعده معاهده ای یا عرفی دیگر تقدم دارند.اما قواعد عام الشمول علی رغم اهمیتی که دارند و بر اساس تراضی طرفین قابل تفسیر بوده و توافق بر خلاف آنها جایز می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات