«بررسی نظریه اتحاد ملی و انسجام اسلامی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

اسلام جامعه بشرى را مخاطب خویش مى‌داند، بدون توجه به مرزهاى سرزمینى و بدون تفاوتهاى نژادى، زبانى، ملى و فرهنگى از میان همه انسانها سربازگیرى مى کند و نام امت واحده را بر پیروان خویش مى نهد لیکن اساس ناسیونالیسم و سکولاریزم بر اصالت دادن واحدهای “ملّی” و نژادی است. مخاطب آن ها کلّ بشریت نیست. اما از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “ همه مسلمانان یک امتند”، و “دفاع از حقوق همه مسلمانان” و “حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان” یکی از “معیارهای اسلام” است. به علاوه انسجام ضرورتی اجتناب ناپذیر برای بقا و تدوام حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و پیش نیاز رشد و توسعه جوامع است. به دلیل ضرورت بررسی کارکرد این اصول در قانون اساسی و تاکید رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای بر این مسئله، این تحقیق با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای به بررسی امکان رخداد وحدت ملی طبق اصول 9، 11، و16 قانون اساسی و انسجام اسلامی در قلمرو حاکمیت دولت جمهوری اسلامی و مسئله تقدم و تاخر اتحاد ملی و انسجام اسلامی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها