ایالات متحده آمریکا؛ شورای امنیت، ناتو و جابه جایی نقش ها.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

چکیده:
پژوهش حاضر تلاشی است در راستای پاسخ گویی به این سوال که، پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) از چه نقش و جایگاهی در ساختار نظام بین المللی برخوردار است؟ و از سوی دیگر به رغم تصور همگانی، شورای امنیت به نحوی که اساسا" مورد انتظار بوده است، عمل نمی کند. هدف این مقاله، کنکاش و بررسی ریشه ها و علل جابه جایی نقش شورای امنیت و ناتو در بحران ها و اختلافات بین المللی بود. به همین دلیل، مجموعه مطالب ارائه شده معطوف به یافتن پاسخی برای این منظور بوده است. پاسخ مورد نظر در جای جای مقاله ذکر شده است. با این همه بر پایه آنچه تا کنون دریافته ایم، در شرایط بعد از جنگ سرد آمریکا پس از فروپاشی رقیب خود یعنی اتحاد جماهیر شوروی سابق، اساسا" در میان دولت های غربی تنها کشوری بود که توانایی رهبری سیاسی و ایدئولوژیک آنها را دارا بود. بر همین اساس و با استفاده از خلاء قدرت ناشی از هم پاشیدگی ابرقدرت رقیب، این کشور در بحران ها و اختلافات بین المللی حاضر به دخالت است که در بردارنده منافعی برای آن باشد، در غیر اینصورت دخالتی صورت نمی گیرد. از این رو، این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که ناتو در

کلیدواژه‌ها